Risom    - 1000 elever siden 2000

Din specialist i førstegangserhvervelse til bil

Trustpilot

COVID-19

Aktuelt


- Mundbind/vizir når du  møder til al undervisning og prøve


- Forevisning af max. 72 timer gammel negativ test før al undervisning og prøve 

(subsidiært dokumenteret færdigvaccineret eller dokumenteret overstået COVID-19 sygdom for minimum 2 uger og maximum 12 uger siden)


I forbindelse med pandemien følger Risom alle de retningslinjer myndighederne udstikker, herunder:

- minimum 2 m2 pr. elev i teorilokalet

- opsætning af skiltning ved indgang til teori

- tilgængelig skiltning i skolebil

- håndvask eller afspritning i forbindelse med teori

- afspritning af hænder i forbindelse med kørsel

- afspritning af berøringsdele på bil imellem hver elev

- afspritning af berøringssteder i teorilokalet efter hver gang

- elev medbringer egen kuglepen

- brug af mundbind til prøver

- ingen håndtryk eller anden tættere kontakt

- afstand imellem elever under teorien  

- max. èn elev i skolebilen ad gangen  


Forlænget nedlukning og/eller nye retningslinjer i forbindelse med genåbning (eller efter) kan betyde, at visse hold ikke kan gennemføres som planlagt, og derfor må flyttes til andre dage og/eller tidspunkter; ligesom det kan blive nødvendigt at bryde hold op for at opfylde evt. skærpede regler for afstand/kvadratmeter...


Beklager de uhensigtsmæssigheder disse udefrakommende forhold måtte medføre.


Ved spørgsmål, kontakt Risom telefonisk: 71 75 78 73


Generelt

- Din lægeattest - som max. er 6 (tidligere 3) måneder gammel ved indlevering til borgerservice - må max. være 1 år og 9 måneder, når du består din praktiske prøve.


- Din teoriprøve må max. være 1 år og 6 måneder, når du består din praktiske prøve.


(Du må nu holde lange/mange pauser i dit forløb, blot ovenstående er opfyldt. Før 27. marts 2020, måtte du - som hovedregel - maximalt have 3 måneders sammenhængende fravær)


- Dit førstehjælpsbevis skal senest godkendes før berammelse af praktisk prøve. 

0