Risom     1500 elever siden 2000

Mere end 20 år som specialist i 1. gangs-erhvervelse til bil

Se skolens anmeldelser...


GDPR

Skolens håndtering af dine Persondata

Oplysningspligt – elever:


Behandling af persondata i tilknytning til din uddannelse:


Risom køreskole, Grønvej 15, 4863 Eskilstrup. CVR.Nr. 25909410, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Risom kan kontaktes på tlf. 71757873

Behandlingen af dine personoplysninger:


Risom skal benytte visse af dine personoplysninger for at kunne yde den undervisning og prøveberammelse, der er nødvendig for gennemførelsen af din køreuddannelse (jf. persondataforordningen og kørekortbekendtgørelsen).


Der er tale om følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, fødeland, CPR-nr., ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbevis, evt. bedømmelsesskema samt evt. samtykkeerklæring (Navn, adresse og CPR-nr. på myndighedshavende forældre).


Når du tilmelder dig her på hjemmesiden vil kontaktoplysningerne blive kontrolleret af reCAPTCHA, som er en automatisk tjeneste, der beskytter hjemmesider mod spam og misbrug.
Opbevaring og sletning:


Din on-line tilmelding slettes ved din holdstart.


Din ansøgning og lektionsplan er i Risoms varetægt igennem dit uddannelsesforløb og vil udenfor undervisningstiden være låst inde.


Du har selv din ansøgning og lektionsplan med til teoriprøve. Materialet er i din varetagt til det atter returneres til Risom og kan kun udleveres til dig personligt eller ved overdragelse af en af dig udstedt engangsfuldmagt.


Din ansøgning og lektionsplan er i forbindelse med afviklingen af køreteknisk kursus i instruktørens varetægt. Instruktøren returnerer materialet til Risom (eller dig) efter aftale.


Ansøgningsskema overdrages til Færdselsstyrelsen ved den praktiske prøves beståelse, og er ikke siden tilgængelig for Risom.


Efter din beståelse har Risom ikke længere adgang til dine oplysninger i koreprovebooking.dk


Din lektionsplan skal minimum opbevares i 2 år efter uddannelsens gennemførelse iht. kørekortbekendtgørelsen.


Økonomiske bilag skal minimum opbevares i 5 hele regnskabsår iht. bogføringsloven.


Evt. bedømmelsesskema bliver udleveret til dig - og er derfor ikke Risom i hænde.


Evt. førstehjælpsbevis, lægeerklæring (uåbnet), foto samt evt. samtykkeerklæring fra dine forældre og samtykkeerklæring vedrørende Færdselsstyrelsens indhentning af dine evt. straffesager indleveres til borgerservice og kommer ikke siden Risom i hænde.


Modtagere, der kan behandle dine oplysninger:


Igennem undervisningsforløbet videregiver Risom dine oplysninger til følgende:


Færdselsstyrelsen, prøvesagkyndige, tilsynsførende, evt. samarbejdende kørelærere, øvelsesplads, køreteknisk anlæg, kommune, (herunder Borgerservice, Landsforening og Administrationscenter).

Dine rettigheder:


Efter lovgivningen i databeskyttelses-forordningen har du disse rettigheder:


Få indsigt i dine oplysninger, få rettet ukorrekte oplysninger, i visse tilfælde få slettet eller begrænset oplysninger, kunne gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger, samt kræve oplysninger overført fra èn dataansvarlig til en anden, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk


Ønsker du at benytte dine rettigheder, skal du kontakte Risom.