Risom     1500 elever siden 2000

Mere end 20 år som specialist i 1. gangs-erhvervelse til bil

Se skolens anmeldelser...


Teknikstof:

Hvad du skal kunne til din praktiske prøve vedrørende bilteknik.


I videoen på denne side får du en - så godt som - komplet gennemgang af kontrolprøvestoffet.


Kontrolprøven er den del af den praktiske prøve, hvor du skal svare på den køreprøvesagkyndiges spørgsmål vedrørende bilens basale sikkerhed. Herunder bl.a. styretøj, lys, reflekser, bremser, dæk, støddæmpere, udstødning, motor, udstyr og div. væsker mv. 

Den korrekte besvarelse kræver, at du - udover at redegøre for din faktuelle viden - også kan udpege bilens konkrete enkeltdele samt foretage den nødvendige kontrol af bilens forsvarlige/lovlige stand.

Der er enkelte punkter, hvor der konkret kan gives mere korrekte eller bedre anvendelige forklaringer (primært på grund af sproglige begrænsninger), men som helhed er det en af de bedre videoer der kan findes. (Så undlad at lede efter andre videoer på nettet. Du kan finde mange; men langt de fleste er endnu mere forældede - og dermed forkerte).

Pr. 1. juli 2020 er der kommet enkelte ændringer. Bl.a. skal du nu også udvise viden om viskerne.

Du vil naturligvis modtage specifik gennemgang af andre forklaringsmuligheder, der kan være mere hensigtsmæssige. - Og selvfølgelig også i forhold til skolebilen som skal benyttes til prøven.

Bilens teknik indgår (også) som en del af undervisningen i skolebilen. Jo bedre du kan stoffet, jo mindre tid skal vi bruge på det. Den tid kan du så istedet udnytte til at forbedre dine kørselsfærdigheder.

Se denne video intensivt samt nærlæs og lær din udleverede "teknik", så står du stærkt. 

(De enkelte steder, hvor der er uoverensstemmelser imellem videoen og det udleverede materiale, skal du følge det udleverede).